Legislatie

LEGISLATIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

1.       Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006;

2.       Hotarârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006;

3.       Hotarârea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

4.       Hotarârea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

5.       Hotarârea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

6.       Hotarârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

7.       Hotarârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

8.       Hotarârea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare;

9.       Hotarârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive;

10.   Hotarârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca;

11.   Hotarârea Guvernului nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici în munca;

12.   Hotarârea Guvernului nr.1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în munca;

13.   Hotarârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice;

14.   Hotarârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

15.   Hotarârea Guvernului nr.1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici în munca;

16.   Hotarare de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;

17.   Hotarârea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

18.   Hotarâre nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explosive;

19.   Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

20.   Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca;

21.   Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 -Codul Muncii;

22.   HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor;

23.  Hotarâre nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explosive;

24.  Hotarârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

LEGISLATIE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

1.   ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

2.    LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea împotriva incendiilor;

3.   ORDIN   Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement;

4.  ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;

5.    ORDIN   Nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ;

6.  ORDIN   Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii;

7.  ORDIN   Nr. 262 din  2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

8.    ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;

9.   ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta;

10.   ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;

11.   LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila;

12.  HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;